Herman Brouwer

Herman Brouwer

Welkom op mijn web site wil je me iets geven, of voor me meenemen denk dan aan een zelf versierd steentje.
We zagen ze afgelopen oktober op een tentoonstelling in het hoofdwartier van het Leger des Heils in Londen
Inmiddels heb ik al meer dan 40 steentjes!!

LinksRecente berichten

Donderdag 31 december 2015

Oudejaarsdag 2015

De nachtzuster zei dat Herman vannacht heel onrustig was en een lichte epileptische aanval had gehad. Ook ondanks de Haldol en een Oxasepam heeft hij niet veel geslapen. Herman bleef onrustig en heb ik de huisarts gebeld. Hij kwam gelijk onder het spreekuur even langs. Hij zag ook dat Herman erg onrustig was en heeft hem Haldol en een soort Dormicum geinjecteerd zodat hij rustig werd en wat kon slapen. Merijn kwam met Mathijs en is gebleven tot vanavond na het eten, hij heeft voor een lekker diner gezorgd voor ons allen. Anne Jan was er ook al vroeg in de middag. Iris en Amber en Maartje en Moreno kwamen vanavond ook mee-eten. Tussen de middag na het spreekuur kwam de dokter met de arts in opleiding weer even kijken hoe het ging. Herman was nog niet wakker geweest. Met de huisarts en de verzorging is toen besproken om een pompje met dormicum aan te leggen zodat Herman constant heel kleine dosis toegediend krijgt waardoor de trillingen wat onderdrukt kunnen worden. De avondzuster kwam het pompje om half 6, toen ze kwam voor de verzorging van Herman, bij hem aanleggen en ons uitleg geven. De huisarts is tegen de avond ook nog even wezen kijken hoe het ging. Hij had verwacht dat Herman intussen wel een keer wakker zou zijn geworden. Hij heeft afgesproken om om 9 uur vanavond nog even te bellen om te horen of het pompje is aangelegd, hoe het gaat en of de dosis eventueel opgehoogd moet worden. Toen de huisarts om 9 uur belde heb ik verteld dat Herman nog steeds sliep en wel aardig rustig was waardoor wij nog geen noodzaak zagen om de dosis op te hogen. Als Herman trillingen krijgt en je houdt zijn arm of hand vast en wrijft er over wordt hij meestal wel snel weer rustig. Dat hebben we dan ook de hele dag door om de beurt gedaan. De huisarts heeft nog contact gezocht met een neuroloog om te vragen wat hij dacht dat er in het hoofd van iemand in dit stadium gebeurt. De neuroloog zei dat men dat niet weet. Na het avondeten zijn Merijn en zijn gezin naar huis gegaan. Anne Jan, Maartje en Moreno bleven vanavond want de nachtzuster zou pas om 2 uur komen. Maartje en Moreno zijn om kwart voor 1 vertrokken, Anne Jan blijft logeren. De nachtzuster kwam al om 1 uur en was op de hoogte van de nieuwe situatie. Al met al een vreemde oudejaarsdag.