Herman Brouwer

Herman Brouwer

Welkom op mijn web site wil je me iets geven, of voor me meenemen denk dan aan een zelf versierd steentje.
We zagen ze afgelopen oktober op een tentoonstelling in het hoofdwartier van het Leger des Heils in Londen
Inmiddels heb ik al meer dan 40 steentjes!!

LinksRecente berichten

Welkom op mijn website

Herman is vanmorgen om iets voor 10 uur overleden!

Herman zijn adenhaling bleef oppervlakkig maar steeds harder hoorbaar. Ik hoorde het zelfs boven in bed. Samen met de nachtzuster heb ik Herman vanmorgen verzorgd maar toen bleek de Dormicumpomp bijna leeg. De huisarts gebeld voor een nieuwe cassette. Die kon ik gelijk ophalen bij de apotheek. De huisarts in opleiding kwam meteen nog even kijken hoe het ging. Zij stelde voor om Herman straks met de verpleegster, die de nieuwe pomp zou installeren, op zijn zij te leggen zodat hij wat gemakkelijker kon ademhalen. Daarop ben ik naar de apotheek gegaan om de nieuwe cassette te halen. Toen ik terug was, was de verpleegster er ook gelijk. Zij heeft de pomp ingesteld en samen hebben we Herman op zijn zij gelegd. Het ademen ging toen wat beter. Nadat de verpleegster vertrokken was zat ik de krant te lezen met een kopje thee en hoorde ik ineens een ander geluid, toen ik ging kijken had Herman zijn ogen heel iets open en het leek of hij moest overgeven. Ik duwde een handdoek onder zijn hoofd maar ik zag meteen de kleur uit zijn gezicht wegtrekken. Ik heb gelijk Anne Jan geroepen maar zag dat Herman waarschijnlijk al was overleden. Meteen de dokter gebeld, die kwamen ook gelijk met zijn twee√ęn en constateerden dat Herman werkelijk was overleden.

Herman is thuis opgebaard.

Herman was dankzij de Dormicum rustig vannacht. Vandaag was hij erg kortademig, hij haalt heel oppervlakkig adem. Vanmiddag hebben we als vrouw en kinderen van Herman een gesprek gehad met de artsen. De conclusie is dat Herman dankzij de Dormicum niet lijdt en er dus verder wettelijk niets mogelijk is. Het is nu wachten op dat hij zelf zijn laatste adem uitblaast. Wij zitten te kijken en luisteren naar zijn oppervlakkige ademhaling. Af en toe heeft hij nog trillingen/schudden met zijn rechter arm. Vananvond weer met zijn allen hier gegeten. Zelfgemaakte kippensoep met entourage. Danzij de verkoudheid van Mathijs zijn we nu allemaal, behalve Maartje en Moreno, verkouden. Maar kippensoep schijnt daar een goed medicijn voor te zijn, dus hopelijk is het snel weer over. Anne Jan heeft morgen nog vrij en blijft nog logeren. Al met al een rare tijd nu.

Herman slaapt momenteel voortdurend. Het ene moment ligt hij rustig het andere is hij onrustig met onreglmatige bewegingen. Wanneer hij je hand vast heeft verkrampt dat helemaal zodat je je hand bijna niet meer los krijgt. Soms pakt hij de papegaai nog vast. Hij heeft vandaag wel wat water gedronken en een beetje yoghurt met aardbeienjam gegeten. Merijn, Iris en Mathijs kwamen en wilden dat ik er even uit ging om wat boodschappen te doen. Het was fijn even lekker in de wind te lopen. De laatste dagen was ik dan ook weinig buiten geweest. Toen ik terug kwam waren Jan en Anny gekomen. Samen koffie gedronken en een broodje gegeten. Toen zij weg gingen kwamen Wim en Henrie op bezoek. Nadat zij waren vertrokken kwamen de 2 artsen kijken hoe het ging. Dr. Vos was verbaasd dat de dosis Dormicum niet regelmatig opgehoogd was zodat Herman minder last van ongemakken ondervindt. Afgesproken is nu dat de dosis plus minus iedere 4 uur door de verzorging met 50% opgehoogd wordt. Merijn, Iris en Mathijs zijn nog even naar de kinderboerderij geweest en hadden op de terugweg Amber ook opgehaald. Toen de avondverpleging kwam en we vroegen de dosis op te hogen bleek dat zij niet goed wist hoe dat moest. Met de handleiding en Merijn en Anne Jan erbij is het haar gelukt maar toen ze weg was bleek, doordat het apparaat ging piepen, dat ze niet op de startknop had gedrukt. Merijn heeft het toen goed ingesteld. Vanavond kwamen Maartje en Moreno ook mee-eten. Anne Jan logeert nog steeds bij ons, dus was het hele stel compleet. Nadat iedereen, behalve Anne Jan weer was vertrokken hadden we een rustige avond. Om 11 uur kwam de nachtzuster, toen we vroegen of zij de dosis Dormicum wilde verhogen, zei ze dat daarvoor een dokter of verpleegkundige moest komen. Anne Jan en ik hebben toen zelf de verantwoording op ons genomen om de dosis, zoals met dr. Vos afgesproken was, op te hogen. Zo langzamerhand word ik wel eens een beetje moe van al die verschillende mensen over de vloer met verschillende opdrachten en meningen. Iedereen doet echt wel zijn/haar best maar de communicatie houdt wel eens te wensen over.

Nieuwjaarsdag 2016

Vanmorgen samen met de nachtzuster Herman verschoond. Hij was vannacht aardig rustig geweest en slaapt nog altijd. Een vreemde dag, de eerste dag van een heel nieuw jaar. Ik heb de hele morgen bij Herman aan bed gezeten en om half 12 deed hij voor het eerst zijn ogen even open maar echt contact maken lukte niet. Wel heeft hij wat water gedronken en 2 hapjes fruit gegeten. Merijn kwam en even later Maartje ook. In de loop van de middag deed Herman een paar keer zijn ogen open maar geen contact. Wel greep hij, wanneer hij zijn ogen open deed, meteen naar de papegaai boven zijn bed en bewoog het krampachtig. Als ik zijn hand vast had kneep hij daar heel hard in als een soort verkramping. Met het verschonen had hij de verpleegster ook krampachtig vast. Herman heeft een paar hapjes pap, soep en water gehad. We praten wel met hem maar er komt geen reactie. De huisarts en arts in opleiding kwamen kijken hoe het ging. Ook zij kregen geen contact met Herman. De huisarts gaf in overweging om de dosis Dormicum te verhogen zodat Herman minder onrust zou ervaren en wat ontspannener zou zijn. Toen we in de vooravond met de verpleegster Herman verzorgden vond zij ook dat Herman gespannen was en dat een iets hogere dosis fijn voor hem zou zijn en daardoor minder krampachtig zou zijn in zijn bewegingen. We hebben daarop besloten om de dosis te laten verhogen want echt contact met Herman is helaas niet meer mogelijk. Ik heb de huisarts gebeld en hij heeft daarvoor toestemming gegeven aan de verpleegster. Vanaf nu mag de dosis, als dat nodig is, door de verpleegster in overleg met ons verhoogd worden. Herman lag na de verhoging zichtbaar rustiger en ontspannener in bed. Mathijs heeft voor het eerst van zijn leven gisteravond vuurwerk meegemaakt en heeft er, evenals zijn vader, erg van genoten. Nadat hij zijn middagslaap uit had zijn Iris, Amber en Mathijs ook gekomen. Maartje heeft vanmiddag met een aantal vrienden een alternatieve nieuwjaarsduik gemaakt in de zee van Wijk aan Zee. Toen ze gedouched had en weer opgewarmd was kwamen zij en Moreno ook. Vanavond met ons allen kliekjesdag gehouden.

Oudejaarsdag 2015

De nachtzuster zei dat Herman vannacht heel onrustig was en een lichte epileptische aanval had gehad. Ook ondanks de Haldol en een Oxasepam heeft hij niet veel geslapen. Herman bleef onrustig en heb ik de huisarts gebeld. Hij kwam gelijk onder het spreekuur even langs. Hij zag ook dat Herman erg onrustig was en heeft hem Haldol en een soort Dormicum geinjecteerd zodat hij rustig werd en wat kon slapen. Merijn kwam met Mathijs en is gebleven tot vanavond na het eten, hij heeft voor een lekker diner gezorgd voor ons allen. Anne Jan was er ook al vroeg in de middag. Iris en Amber en Maartje en Moreno kwamen vanavond ook mee-eten. Tussen de middag na het spreekuur kwam de dokter met de arts in opleiding weer even kijken hoe het ging. Herman was nog niet wakker geweest. Met de huisarts en de verzorging is toen besproken om een pompje met dormicum aan te leggen zodat Herman constant heel kleine dosis toegediend krijgt waardoor de trillingen wat onderdrukt kunnen worden. De avondzuster kwam het pompje om half 6, toen ze kwam voor de verzorging van Herman, bij hem aanleggen en ons uitleg geven. De huisarts is tegen de avond ook nog even wezen kijken hoe het ging. Hij had verwacht dat Herman intussen wel een keer wakker zou zijn geworden. Hij heeft afgesproken om om 9 uur vanavond nog even te bellen om te horen of het pompje is aangelegd, hoe het gaat en of de dosis eventueel opgehoogd moet worden. Toen de huisarts om 9 uur belde heb ik verteld dat Herman nog steeds sliep en wel aardig rustig was waardoor wij nog geen noodzaak zagen om de dosis op te hogen. Als Herman trillingen krijgt en je houdt zijn arm of hand vast en wrijft er over wordt hij meestal wel snel weer rustig. Dat hebben we dan ook de hele dag door om de beurt gedaan. De huisarts heeft nog contact gezocht met een neuroloog om te vragen wat hij dacht dat er in het hoofd van iemand in dit stadium gebeurt. De neuroloog zei dat men dat niet weet. Na het avondeten zijn Merijn en zijn gezin naar huis gegaan. Anne Jan, Maartje en Moreno bleven vanavond want de nachtzuster zou pas om 2 uur komen. Maartje en Moreno zijn om kwart voor 1 vertrokken, Anne Jan blijft logeren. De nachtzuster kwam al om 1 uur en was op de hoogte van de nieuwe situatie. Al met al een vreemde oudejaarsdag.